Parking Pyrzowice Centralny

Kolejowa 44, Pyrzowice 42-625, tel: 791 050 635

Kiedy przyjedzie pierwszy pociąg z Katowic do Pyrzowic?


Temat uruchomienia linii kolejowej, łączącej Katowice z lotniskiem w Pyrzowicach ciągnie się już ponad 10 lat. Mieszkańcy miast, przez które miała przebiegać trasa, a także niegdyś żywo zainteresowani sprawą potencjalni podróżujący z Portu Lotniczego w Pyrzowicach, już dawno stracili cierpliwość i wiarę, że projekt uda się zrealizować.

Na przestrzeni lat zmieniały się plany PKP odnośnie przebiegu trasy, w sprawę angażowały się samorządy, głównie Tarnowskich Gór i gminy Ożarowice, które walczyły o wykorzystanie istniejącej, lecz od lat nie użytkowanej infrastruktury kolejowej, łączącej niegdyś Tarnowskie Góry z Zawierciem. Wcześniej PKP upierały się przy projekcie budowy całkiem nowej, „szybkiej” linii z Katowic do Pyrzowic, która miała przebiegać m.in. przez Piekary Śląskie. Ten pomysł wywołał jednak wiele protestów.

W marcu 2015 roku zainteresowane projektem gminy (m.in. Ożarowice, Mierzęcice) zamieściły na swoich stronach internetowych oficjalną informację o projekcie pt. „Rewitalizacja i odbudowa nieczynnej linii kolejowej nr 182 Tarnowskie Góry – Zawiercie”, zgodnie z którą PKP Polskie Linie Kolejowe w listopadzie 2014 roku rozstrzygnęły przetarg na wykonanie dokumentacji przedprojektowej w/w trasy. Projekt ma być gotowy w na początku 2016 roku, a jego wartość wynosi 915 000 zł. Poza linią kolejową powstanie również linia kablowa napowietrzna 110 kV, która połączy stacje energetyczne w Siewierzu i Miasteczku Śląskim. W planach jest także budowa nowej stacji przy lotnisku.

Co oznacza powyższy plan dla mieszkańców Śląska, a zwłaszcza tych gmin, których dotyczy inwestycja? Kto skorzysta, a kto straci? Mamy wrażenie, że brakuje miejsca na nowy dialog społeczny pomiędzy inwestorem, zarządami gmin i mieszkańcami. Nieczynna kolej przebiega przecież wzdłuż prywatnych posesji, zamieszkanych przez tysiące osób. Kontrowersje pojawiły się również wśród tych, którzy na swoich działkach wokół Portu Lotniczego mają prywatne parkingi. Jeśli inicjatywa zostanie wcielona życie, straci na tym niejeden przylotniskowy parking katowice pyrzowice. Straci, bądź zyska…? – kwestia ta wymaga obecnie intensywnej dyskusji i mądrych decyzji.

Kontakt:
Parking Centralny
ul. Kolejowa 44,
Pyrzowice 42-625
E-mail:
parkingcentralny@interia.pl